Els dos sants que es commemoren hui eren bisbes. Un italià i l’altre francés.

SANT MAXIMIANO de Ravena li diuen així per morir a aquesta ciutat l’any 556. Va complir amb fidelitat la seua funció episcopal i lluità contra els heretges de l’època a favor de la unitat de l’Església.

SANT PASCASIO vixqué al segle IV. Va morir a Vienne, a la Gàlia francesa. Era cèlebre per la seua erudició i la santitat dels seus costums.

A més també es hui SANTA LEONOR o dita també Elionor.

També es commemora la CÀTEDRA DE SANT PERE.

Pel que fa al refranyer pose un més de febrer:

VENTADES CALENTES DE FEBRER FAN RIC EL METGE I EL FOSSER.

FONTS: www.santopedia.com i http://bibliopoemes.blogspot.com.