També és Sant Ciril i Metodio.

SANT VALENTÍ és el patró dels enamorats. Per tot arreu, sobre tot en els
grans centres comercials, el nom del sant sona i els amors es manifesten.
Però sols hui?. Deuria ser tots els dies Sant Valentí per anar bé, per què
també és el dia dels amics, de l’amistat, diuen.


A Gata i a molt pobles es fa una campanya comercial amb motiu de Sant Valentí. Els guanyadors aniran a un bar o restaurant a sopar.


Tornant al sant de hui, va morir Sant Valentí a Roma l’any 270. Allí, a la via Flaminia, prop del pont Milvio, va ser martiritzat i diuen està soterrat.

També es hui SANT CIRIL de Tesalònica i SANT METODIO. El primer va morir
sent monjo l’any 869. Metodio era bisbe. Germans nascuts a Tesalònica,
enviats a Moràvia pel bisbe Focio de Constantinopla per a predicar la fe
cristiana. Són els dos copatrons d’Europa.

Pel que fa als refranys, us en pose un més de l’efemèride, aquest en
castellà:
POR SAN VALENTÍN EL FRÍO ANUNCIA SU FIN. Serà veritat?. De moment no ho és encara.

FONT: www.santopedia.com.