SANTA PAULA té ermita a Dénia, és patrona de les vídues. Naixqué l’any 347 i va morir just aquest dia de 404. Paula era molt virtuosa com a dona casada. La mort del seu marit, ocorreguda quan ella tenia 33 anys, li obrí els ulls. Es va lliurar
totalment a Déu i vixqué en la major austeritat. El seu menjar era molt senzill; dormia al sòl, sobre un sac; renuncià per complet a les diversions i vida social. Repartí entre els pobres tot allò que li pertanyia. Va perdre la parla i feia la senyal de la creu sobre els seus llavis.

També es recorda hui als sants TIMOTEUS i TITUS, bisbes i deixebles de l’apòstol sant Pau, que li ajudaren en el seu ministeri i presidiren les esglésies d’Éfeso i de Creta, respectivament. Vixqueren al segle I.

Pel que fa als refranys, seguisc posant-ne de gener. Un més per a la col·lecció:
SI VOLS CEBA DE DOBLER, PLANTA-LA PEL GENER.

FONTS: http://www.corazones.org; www.santopedia.com i www.editorialsunya.com.