SANTA ELVIRA fou abadessa del monestir de Oerhen, a Alemanya, construit al segle VII. La primera abadessa fou Santa Modesta. Eren monges benedictines, malgrat que durant algun temps foren agustines. Santa Elvira tingué sempre una decisiva contribució a la restauració de la disciplina monàstica.
A Espanya aquest nom el portaren varies reines i princeses, inclosa una filla del Cid Campeador, que s’anomenava donya Elvira.

També és hui 25 de gener la festa de la CONVERSIÓ DE SANT PAU apòstol. Viatjant cap a Damasco, quan encara maquinava amenaces de mort contra els deixebles del Senyor, el mateix Jesús gloriós se li revelà al camí, elegint-lo per a que, ple de l’Espírit Sant, anunciara l’Evangeli de la salvació als gentils. Sofrí moltes dificultats a causa del nom de Cristo.

Pel que fa als refranys, com estem ja a l’última setmana de gener en pose dos del mes i del temps:
AMORETES PEL GENER, PER PASQUA MULLER I PER NADAL BOLQUER.
PLUJA PEL GENER, CADA GOTA VAL UN DINER.

FONT: www.elalmanaque.com/santoral; www.santopedia.com (santoral) i altres (refranys).