Hui es commemora la festa de SANT ADRIÀ, abat anglés que vixqué entre els segles VII i VIII. Nascut a Àfrica, arribà a Anglaterra des de la ciutat de Nàpols, de la Campania, i estava molt preparat en ciències eclesiàstiques i civils, educà a un gran nombre de deixebles.

També és hui SANT MARCELINO bisbe italià. Segons escrigué el papa sant Gregori I Magne, per gràcia de Déu lliurà a la ciutat d’un incendi (segle VI).

Però, l’Església ha clausurat hui el temps de Nadal amb la festa del Bateig del Senyor, quan Joan el Baptista el batejà amb l’aigua del riu Jordán.

Pel que fa al refranyer en pose dos en castellà d’aquest temps:

AL PASAR SANT ANTÓN, SASTRES AL SOL.

EN AGOSTO Y EN ENERO, NO TOMES EL SOL SIN SOMBRERO.

FONTS: www.santopedia.com (santoral) i altres (refranys).