Hui és SANT AMBROSIO de Milán. A Gata recorde a "Ambrosiet" com li deien nosaltres quan eren xiquets com ell. Als 9 anys va patir un greu accident al riu i va morir.

Sant Ambrosio vixqué entre els anys 340 i 397. Va ser Doctor de l’Església i Bisbe. Naixqué a Tréveris (Alemanya). Fou elegit bisbe de Milán l’any 374. Sant Agustí era un gran escoltador dels seus sermons. La seua eloqüència era molt gran i molt eficaç. Com a bon pastor li agradava ensenyar cants litúrgics al seu poble. Ell mateix va composar un bon grapat d’himnes. Fou ell qui introduí a Occident el cant alternat dels salms.

Pel que fa als refranys, en pose dos de desembre:
DESEMBRE NEVAT, BON ANY ASSEGURAT
BOIRA AL DESEMBRE, PLUJA O LLEVANT.
FONTS:
www.santopedia.com (santoral) i variades (refranyer).