El diari INFORMACIÓN seguia publicant els articles de les eleccions municipals:

4 de juny de 1987:

GATA DE GORGOS: AP RECORRE LOS BARRIOS.

5 de juny de 1987:

GATA: EL PSOE, POR LA TRANSPARENCIA ECONÓMICA.