Es festeja hui a dos sants espanyols. SANT DIEGO DE ALCALÁ, dit així perquè va morir a Alcalá l´any 1444. Era religiós franciscà (Germans Menors). Molt humil i amb caritat en el cuidado dels malalts.

També és la festa de SANT LEANDRO DE SEVILLA. Nascut a Cartagena i mort a Sevilla, va viure entre els segles VI i VII. Fou bisbe. Era membre d’una família hispano-romana de Cartagena. Sigué arquebisbe de Sevilla i presidí el Concili III de Toledo (any 589). Va tindre molta influència en la església hispano-visigoda.

Pel que fa als refranys, dos més de novembre:

DARRERE DEL NOVEMBRE NUVOLÓS VE EL GENER POLSÓS.

EL NOVEMBRE I ELS DIFUNTS, MARXEN TOTS JUNTS.

FONT:

www.santopedia.com i http://refranyer-tematic.blogspot.com.