20101112232936-copia-de-procrep14-1-1931.jpg

Lògicament seguisc, i hui amb més motiu, amb fotografies "velles" de la banda i són les que estan exposades al pavelló i són les que conformen els 140 anys de la banda de Gata.

La de hui és una foto històrica, impressionant i quasi inèdita. Propietat de Vicent Signes Monfort (Visentet) immortalitza el moment en el qual es va reunir el poble de Gata front a la Casa del Poble, l´Ajuntament, el dia de la proclamació de la II República a Espanya, que fou el 14 d’abril de 1931. La fotografia està feta des del balcó de Ca Roseta la perruquera i el Ti Fabián.

La banda estava també al rotgle i apareixen entre tota la gent els instruments i els músics. Era la festa i el moment.