20101003211600-image0-130.jpg

Fa 20 anys era notícia la mort del rector fill de Gata, En Fernando Pons. La Font de la Mata també ho era. Fa 10 anys, una bolillera era notícia.

3 D´OCTUBRE DE 1990, fa 20 anys:

Al titular de LP es publicava: "Dolor en el sepelio del sacerdote Fernando Pons". A l´antetítol: "Asistió el obispo auxiliar José Vilaplana". A un ladillo parlava de la "Vida del sacerdote". A la fotografia d´aquest article, la foto del rector En Fernando Pons.

A un altre article, baix del de la mort del rector, es publicava: "Escasa fiesta por San Miguel" i "Comunicado de los quintos".

A un altre, el mateix dia: "Gata de Gorgos recupera el paraje de la Font de la Mata como zona de recreo". A l´antetítol: "Toda la zona ha sido remozada y acondicionada". A un ladillo: "Bancos y mesas de madera". Al peu de la foto: "Paraje de la Font de la Mata".

3 D´OCTUBRE DE 2000, fa 10 anys:

"El personaje del día" de LA MARINA de LP era "Rosa Mulet, una experta bolillera de Gata de Gorgos" i al subtítol posava: "Es un trabajo muy entretenido y a fuerza de práctica todo se aprende". Al peu de la foto deia: "Rosa Mulet, ante sus bolillos".