20100914231910-carlos8.jpg

Seguint amb la sèrie de les estampes de l´escaldà, vegem ara com l´escaldador ha posat tota la caça dins de la caldera i espera uns segons abans de traure-la. El raïm en eixe moment s´ha impregnat del lleixiu, de l´aigua bullint i de la sosa càustica, i passa a ser de raïm a pansa.