El sant que hui festejem és SANT MOISÉS.
Tots recordem qui era i què va fer. Era un profeta elegit per a lliurar al poble oprimit a Egipte i conducir-lo a la terra de promissió. També se li revelà Déu al mont Sinaí, dient-li: «Jo sóc el qui soc», i li proposà la llei per a regir la vida del poble elegit. Va morir ple de dies al mont Nebo, en terra de Moab, a les portes de la terra de promissió.
Continuant amb el refranyer valencià trobem, referent al setembre, i continuant amb el vi i la verema:
VI DE SETEMBRE A LES DONES FA ESTENDRE