20100828180412-image0-108.jpg

Fa 20 anys un breu cultural es publicava a Información d´Alacant. Fa 5 anys el turisme era noticia a LP.

28 D´AGOST DE 1990, fa 20 anys:

Un breu titulava a INFORMACIÓN d´Alacant: "Revista de poesía".

28 D´AGOSTO DE 2005, fa 5 anys:

També breu, en una foto-notícia es publicava a LA MARINA de LP: "Punto de información turística". Precisament la fotografia aquella és la que il·lustra aquesta reduit article.