Facebook Twitter Google +1     Admin

GATA AL B.O.P.: Reglament de Protecció de l´Espai Urbà; preu públic d´activitats; residus sòlids i aigua potable.

Quatre edictes ixen publicats hui dijous 12 d´agost al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.).convenients.

 

1r.- El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2010 va aprovar inicialment el Reglament de Protecció de l’Espai Urbà. L’expedient provisionalment aprovat se sotmet a informació pública per terme de trenta dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els suggeriments o al·legacions que estimen convenients.

2n.- En compliment del que disposen els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març, BOE 59/2004, de 9 de març), l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2010, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, l’Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per activitats realitzades des de diverses regidories. De conformitat amb el que disposen els citats preceptes, l’acord provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposa al públic en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3r.- En compliment del que disposen els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març, BOE 59/2004, de 9 de març), l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2010, va acordar aprovar, amb caràcter provisional la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. De conformitat amb el que disposen els citats preceptes, l’acord provisional, així com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposa al públic en el tauler d’anuncis d’este Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. 

4rt.- El Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2010 va aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servei d’abastiment d’aigua potable. L’expedient provisionalment aprovat se sotmet a informació pública per terme de trenta dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els suggeriments o al·legacions que estimen oportuns.

 

12/08/2010 15:32 cronistadegata #. sin tema

Comentarios » Ir a formulario

No hay comentarios

Añadir un comentarioNo será mostrado.Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris